Tiszaroffi Tanösvény


FONTOS!!! A tanösvény üzembe helyezésének várható ideje: 2021. ősze.Megközelítés: A Tiszaroffi kompátkelőhely mellet található.

Indulási pont: 47°23'18.5"É és 20°26'31.8"K.

Belépés: Szabadon látogatható. A látogatási szabályzat betartása kötelező!

Bemutató: Kitáblázott tanösvény. On-line támogatás biztosított.

Bejárható: Gyalogosan bejárható. Nincsenek rajta nehéz szakaszok.

Hossz: 2 km.

A tanösvény bemutatása


A Roffi Civilek Közössége (ROCK) céljai közé tartozik Tiszaroff köztisztaságának óvása, a környezet-, természet-, és állatvédelem, és a helyi lakosok környezettudatos szemléletének kialakítása, fejlesztése. Jelen projekt keretében egy természet- és környezetismereti tanösvényt hozunk létre és üzemeltetünk a tiszaroffi kompátkelőhely és Nyék nevű partszakasz között elhelyezkedő ártéri erdőben. A Tiszaroffi tanösvény működtetésével szeretnénk jobban megismertetni a látogatókkal a település környékének természeti kincseit egy túra által nyújtotta élményszerzésen keresztül. Korszerű ismeretek bemutatásával szeretnénk formálni és fejleszteni a túrázók szemléletét környezetükről, a természetről és ezek óvásáról. A tanösvény további motivációja, hogy hozzájárulhasson a helyi turizmus fellendítéséhez. A tervezett tanösvény jól kiegészítheti a horgász turizmus céljából a kompátkelőhely mellé tervezett, jelenleg kivitelezés alatt álló infrastrukúrát. A két létesítmény növelheti egymás látogatottságát, ezáltal a ROCK tanösvénye is hozzájárulhat a helyi turizmus fellendítéséhez és Tiszaroff fejlődéséhez.


draw

A tanösvény kialakítását a következőképpen tervezzük: a tanösvény indulási helyét a tiszaroffi komp parkolójába tervezzük. Itt egy táblát tervezünk felállítani a tanösvény hivatalos adataival (pl. támogató pályázat és/vagy magánszemélyek nevei) és a tanösvény térképével. A kb. 2000 méter hosszúságú tanösvényt a Tisza mentén tervezzük kialakítani a tiszaroffi komp és a Nyék homok partja között elhelyezkedő, Natura-2000 természetvédelmi hálózathoz tartozó területen már korábban kialakított ösvények mentén. Ezen az útvonalon elhelyezett megállókból lehetőség lenne a júniusi tiszavirágzás megtekintésére is. A tanösvény mentén hat állomást tervezünk kialakítani, ahol a túrázok a Tiszaroffal (1. megálló), a Tisza (2. megálló) és az erdők élővilágával (3. megálló), a könyéken élő emlősökkel és hüllőkkel (4. megálló), ill. a madárvilággal (5. megálló) kapcsolatosan mélyíthetik el tudásukat. A tanösvény végállomásán a túrázók bővíthetik ismereteiket a klíma-, természet- és környezetvédelem területein. Az egyes megállókban QR kódok biztosítanák a további tájékozódás lehetőségét weboldalunkon. Egy túra időtartama tipikusan 3 óra. Az érdeklődők az alább elhelyezett totó és megoldókulcs segítségével tesztelhetik a túra során megszerzett tudásukat.

Szándéknyilatkozat és műszaki terv

2020. Október 15. Szándéknyilatkozat és műszaki terv: PDF

Általános Látogatási Szabályzat

2021. július 9. A ROCK tanösvény általános látogatási szabályzata kidolgozása folyamatban van...

Engedélyek

2020. Március 13. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízügyi hozzájárulása (KP-01736-003/2020.)

2020. Április 8. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének támogató határozata (48/2020. (III. 18.))

2020. Október 16. Hortobágyi Nemzeti Park tájékoztatása és előzetes hozzájárulása (3046-6/2020.)

2020. November 10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály engedélye (JN/59/03746-5/2020.)

Totó

14 éven felüliek tudásának tesztelésére készített totó az alábbi képre kattintra nyílik meg:


Állat- és növényvilág Tiszaroff környezetében

A tiszaroffi tanösvényt bemutató mesében szereplő állatok és növények: PDF

A klímaváltozásról közérthetően

Célunk közérthetően és tömören bemutatni egy a természetet és az emberiség jövőjét negatívan befolyásoló folyamatot, az éghajlatváltozást (klímaváltozás). A hőmérséklet globális – Föld egészére tekintett – növekedése és várható katasztrofális hatásai elleni fellépés az emberiség egyik kiemelt célja, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által 2015-ben kitűzött Fenntartható Fejlődési Célok egyike. Ebben a dokumentumban bemutatjuk, hogy milyen folyamatok és tevékenységek okozzák az éghajlatváltozást, ez milyen hatással van a környezetünkre, életünkre, valamint ezt a folyamatot milyen tettekkel van lehetőségünk lassítani, hatásait enyhíteni. A dokumentum az alábbi borítóképre kattintva érhető el:


Fenntartható Fejlődési Célok

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egy cselekvési tervet dolgozott ki 2015-2030-as időszakra az emberiség életkörülményeinek javítására, a jólét és béke elősegítésére, a Föld védelmére, illetve ezek harmóniában történő megvalósítására. Célunk, hogy közérthetően és lényegretörően bemutassuk ezeket az ún. Fenntartható Fejlődési Célokat (FFC). A célok bemutatása mellett a főbb fogalmakat meghatározó listát és ajánlott irodalmat is biztosítunk az érdeklődőknek.

Forrás: Magyar ENSZ Társaság.


A Fenntartható Fejlődési Célok a kötkezőképpen foglalhatók össze (Faragó, 2015):
(1) A szegénység felszámolása: Mindenhol véget kell vetni a szegénység összes formájának.
(2) Az éhezés megszűntetése: Éhínség felszámolása, fenntartható mezőgazdaság és élelmezés elérése.
(3) Egészség és jóllét: Egészséges élet és jóllét lehetőségeinek előteremtése mindenki számára.
(4) Minőségi oktatás: Igazságos és minőségi oktatás elérhetővé tétele és az egész életen át tartó tanulási lehetőség biztosítása mindenki számára.
(5) Nemek közötti egyenlőség: Segíteni minden lány és nő felemelkedését és megteremteni a nemi esélyegyenlőséget.
(6) Tiszta víz és alapvető köztisztaság: Biztosítani kell a vízhez és az közegészségügyhöz való hozzáférést mindenki számára. Meg kell teremteni a fenntartható vízgazdálkodást.
(7) Megfizethető és tiszta energia: Megfizethető, tiszta és fenntartható energia biztosítása mindeki számára.
(8) Tisztességes munka és gazdasági növekedés: A méltó munka biztosítása mindenki számára. Előmozdítani a foglalkoztatottságot, és a hosszantartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedést.
(9) Ipar, innováció és infrastruktúra: Alkalmazkodó infrastruktúrát építése, az átfogó és fenntartható iparosodás előmozdítása és az innováció elősegítése.
(10) Egyenlőtlenségek csökkentése: Az országokon belüli és országok közötti egyenlőtlenségek csökkentésének elérése.
(11) Fenntartható városok és közösségek: Az emberi közösségeket, községeket, városokat fenntarthatóvá, alkalmazkodóvá és biztonságossá tétele.
(12) Felelős fogyasztás és termelés: Fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások biztosítása.
(13) Fellépés az éghajlatváltozás ellen: A klímaváltozás és annak hatásait mielőbbi enyhítése szükséges.
(14) Óceánok és tengerek védelme: Az óceánokat, tengereket és ezek erőforrásait meg kell őrizni és ezeket fenntarthatóan használni.
(15) Szárazföldi ökoszisztémák védelme: A talaj pusztulás, elsivatagodás, erdő irtás és biológia sokféleség csökkenésének mielőbbi leállítása és visszafordítása szükséges. Védeni és fenntarthatóvá kell tenni a földi ökoszisztémákat.
(16) Béke, igazság és erős intézmények: Biztosítani mindenki számára elérhető igazságszolgáltatást és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézményeket létrehozása szükséges. Elő kell mozdítani a békés és befogadó társadalmakat a fenntartható fejlődés érdekében.
(17) Partnerség a célok eléréséért: A Fenntartható Fejlődési Célok elérése érdekében erősíteni kell a nemzetközi partnerséget.

A tagállamok – köztük Magyarország – kormányainak nemzeti körülmények figyelembevételével tűzik ki a saját céljaikat és ezek eléréséhez szükséges feladataikat. A nemzetköz szervezetek és kormányok mellett, a társadalom és az egyének is sokat tehetnek a kitűzött célok megvalósításáért. Az egyes célokat és az egyéni és társadalmi tennivalókat a további ismeretterjesztő anyagainkon külön-külön bemutatjuk az alábbi fájlokban (Megj.: a képekre kattintva megjelenik a nagyított változatuk.):

Ajánlott irodalom és weboldalak
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik előrehaladási jelentése 2017-2018 (2019) https://www.nfft.hu
Dr. Faragó Tibor (2015) Fenntartható Fejlődési Új ENSZ-programja, Magyar ENSZ társaság: http://www.menszt.hu/hu/tudnivalok/fenntarthato-fejlodesi-celok
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) (2021) Magyar nyelvű Wikipedia oldal: https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (2015) http://www.un.org/sustainabledevelopment/
Fenntartható Fejlődés (2021) Magyar nyelvű Wikipedia oldal: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s
UNESCO (2017) Fenntartható fejlődési célok oktatása – Tanulási célok: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf